Tijdens het tweede jaar van ziekte moet ook onderzocht worden of de werknemer te re-integreren is naar een functie buiten de eigen organisatie. Hiervoor dient door jou als werkgever een extern re-integratiebedrijf ingeschakeld te worden. De coaches van Werkconnectie zetten uiteraard de benodigde kennis, kunde en netwerken in om dit te realiseren. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid eindigt na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting. Wel dien je als werkgever een compleet WIA- dossier over te dragen aan de werknemer en het UWV. Naast het re-integratietraject verzorgen wij ook alle rapportages voor het WIA-dossier.