Veel te vertellen

Maarten Reckman

Dit jaar heeft een enorme impact op ons leven, niets is meer vanzelfsprekend. Ontmoetingen met onze deelnemers aan re-integratietrajecten doen we het liefst thuis of in een andere vertrouwde omgeving. Nu hebben we onze coachingsgesprekken veelal via videobellen, wandelingen of telefonisch uitgevoerd. Ook jobcoaching afspraken met deelnemers, leidinggevenden en schoolbegeleiders verlopen veelal via Skype of Teams.

Werkconnectie is hard aan de slag gegaan om te kijken hoe wij nog beter connectie kunnen maken. Onze website is daarom helemaal vernieuwd en naast Facebook zijn we nu ook op LinkedIn en Instagram actief.

Nieuw zijn ook de maatschappelijke participatie trajecten die we mogen uitvoeren voor UWV. Juist in deze tijd is het van belang dat iedereen mee kan doen. Veel mensen hebben te maken met eenzaamheid en of psychisch zware tijden. Werkfit worden of aan het werk komen is dan vaak niet de eerste behoefte. Het weer aangaan van sociale contacten, een activiteit om naar uit te kijken of het doen van vrijwilligerswerk wel. Het is mooi om te zien dat iemand naast haar zware mantelzorgafspraken een sportavond voor zichzelf heeft weten te organiseren. Of wanneer iemand appt: “Nog niet veel gedaan behalve een beetje indrukken opdoen en hier en daar een praatje maken. Klinkt misschien niet als echt bijzonder maar dat is het wel voor mij. Had ik kortgeleden nog onmogelijk geacht.”

Ons team van (job)coaches is uitgebreid; ieder met een eigen signatuur maar wel met een gedeelde missie. Bij Werkconnectie streven wij naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen volwaardig en naar vermogen kan en mag participeren. De missie komt terug in onze visie op coaching waarbij wij mensen ondersteunen bij het vinden en verwezenlijken van een nieuw persoonlijk perspectief. Geen vastomlijnde programma’s maar altijd maatwerk en een persoonlijke benadering met wederzijds respect en een gezamenlijk einddoel. Op onze website stellen de coaches zichzelf voor. Met deze teamuitbreiding hebben wij ook meer ruimte om deelnemers te kunnen begeleiden. Wij maken dan ook graag kennis met nieuwe kandidaten.

In 2021 verwachten wij nog meer interessante ontwikkelingen met jullie te kunnen delen, we blijven met je in contact!

Maarten Reckman