Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt!

Voor jou, de klant, is het (weer) volgen van scholing vaak lang geleden en zijn studievaardigheden minder goed aanwezig. Daarnaast zal voor beroepsscholing vaak ook een beroepspraktijk noodzakelijk zijn in de vorm van een stage, werkervaringsplaats of deeltijdbaan. Voor het vinden van die werkplek kun je rekenen op de ondersteuning van je coach en het uitgebreide netwerk van Werkconnectie. 

Begeleiding bij scholing is vaak een vervolg op een Werkfit re-integratietraject waarbij geconcludeerd is dat scholing noodzakelijk is voor een gewenst vervolg. De klant en de coach van Werkconnectie kennen elkaar vaak al en ook de richting waarin gewerkt wordt is duidelijk.

Na een (langere) periode uit het arbeidsproces te zijn geweest en vaak nog langere tijd niet volgen van een vorm van opleiding, is het lastig dit te structureren, plannen en organiseren. De coach van Werkconnectie ondersteunt jou hierbij. Enerzijds met een plan van aanpak maar ook door het bieden van structuur. Daarbij is de spreekwoordelijke 'stok achter de deur' van de coach ook een extra motivatie om het plan van aanpak te blijven volgen zoals is afgesproken.

Scholing lijkt voor velen een wondermiddel. In de praktijk blijkt het vaak nog niet zo eenvoudig en kun je onzeker worden over je eigen capaciteiten. Ook hier is de coach alert op en zal dit tijdig bespreekbaar maken. Het uiteindelijke doel van het traject Begeleiding bij Scholing is het positief afsluiten van het scholingstraject zodat jouw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot zijn!