Werkconnectie BV is voortgekomen uit de projectontwikkeling- organisatie: Het Idee. Vanuit Het Idee zijn de afgelopen 15 jaar een scala aan projecten geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Projecten in het kader van participatie, re-integratie en arbeidsmarkt in opdracht van Werkgevers, UWV, Gemeenten, Provincies, Rijk en EU (Erasmus+). Onze deskundigheid strekt zich hierbij uit over verschillende sectoren, branches en doelgroepen en bestaat onder andere uit kennis van; wet- en regelgeving, subsidietrajecten, methodisch werken, coaching, het verzorgen van trainingen, projectmanagement, financieel management, het maken van analyses en rapportages. In het kenniscentrum is een overzicht opgenomen van door ons ontwikkelde en uitgevoerde projecten en van projecten waaraan wij als partner hebben deelgenomen. Meer weten over onze projecten of een vraag die daar mee te maken heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Onze bijzondere projecten bestaan o.a. uit: