Missie en visie

Streven naar een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen volwaardig en naar vermogen kan en mag participeren, dat is de missie van Werkconnectie. In onze visie op coaching ondersteunen wij mensen bij het vinden en verwezenlijken van een nieuw persoonlijk perspectief. Hierbij gaan wij uit van de eigen kracht van de persoon en de keuzes die hij of zij maakt op basis van tijdens de coaching verkregen inzichten. 

Tijdens het leven komen er dingen op ons pad die bepalend zijn voor de toekomst. Fijne, mooie momenten maar ook vervelende, pijnlijke gebeurtenissen die van groot belang en in grote mate bepalend voor de toekomst zijn. Het zijn keerpunten in het leven geworden. Zo’n keerpunt in het leven is een uitgelezen moment om bij stil te staan: Wat ligt er achter je, welke kennis en vaardigheden heb je opgebouwd, wat wil je zeker niet meer en wat zou je wensen voor de toekomst? Bij Werkconnectie zeggen we dan:

“Samen kunnen we op zoek naar de antwoorden, maar het is jouw leven en jij bepaalt de keuzes die je daarin maakt!”

De coaches van Werkconnectie ondersteunen bij dit proces. Vanuit werkelijke ontmoeting zijn wij namelijk oprecht geïnteresseerd in de persoon. Hoe is deze gekomen waar hij of zij nu is? Wat vindt de persoon belangrijk en hoe wil deze daar verder vorm aan geven? De balans tussen werk, privé en de persoonlijke ontwikkeling en waar ziet de persoon nieuwe uitdagingen voor zichzelf? Vanuit de keuzes die zij of hij maakt gaan we samen op zoek en werken we aan het realiseren van persoonlijke doelen.

Naast het inzichtelijk maken van de persoonssituatie en het formuleren van persoonlijke doelen, ondersteunen de deskundige coaches van Werkconnectie bij het uitvoeren van het plan voor de toekomst. Zoals het werken aan persoonlijke presentatie, het vinden van de juiste contacten, werken aan het eigen netwerk en het inzetten van het uitgebreide netwerk van de coaches van Werkconnectie.