Internationale samenwerking beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Werkconnectie en Het idee zijn sterk met elkaar verbonden. Vanuit Het Idee zijn de afgelopen 15 jaar een scala aan projecten geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd. Zo zijn wij momenteel een van de partners in het project VET@work.

VET@Work is gericht op het ontwikkelen en verstevigen van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Het doel is de opleidingen beter aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk. We kijken waar kansen en belemmeringen liggen bij het opzetten van samenwerkingen en komen daarbij tot nieuwe werkwijzen en aanbevelingen. Dit door kennisuitwisseling tussen de verschillende partners maar ook door het bezoeken en onderzoeken van goede voorbeeldprojecten.

Internationaal gezelschap

Bij deze samenwerking zijn partners betrokken uit Finland, IJsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het programma Erasmus+. VET@work is reeds gestart in september 2018 en loopt door tot 31 december 2021.

Eind 2021 wordt alle informatie en een handleiding voor het opzetten van een duurzame en succesvolle samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven gepubliceerd. Uiteraard houden wij je hiervan op de hoogte!