Disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

De informatie op deze website is alleen bedoeld als algemene informatie. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij niet garanderen dat deze altijd volledig, actueel en foutloos is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie op deze website.

De op deze website getoonde producten en diensten kunnen afwijken van de werkelijkheid. Afbeeldingen zijn slechts ter indicatie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites of pagina's waarnaar op deze website wordt verwezen of waarop deze website verwijst.

De op deze website getoonde informatie mag niet worden gepubliceerd, verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze website.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacybeleid

Onze privacybeleid is opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, gebruiken en verwerken. Wij waarderen uw vertrouwen in ons en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor specifieke doeleinden die wij u duidelijk communiceren. Deze gegevens worden alleen verzameld als u ons uitdrukkelijk toestemming geeft om dit te doen. Bijvoorbeeld voor het aanmelden voor onze e-maillijst.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of zoals vereist door de wet.

Wij zorgen er voor dat alleen de medewerkers die de gegevens nodig hebben voor hun werk, toegang tot uw gegevens hebben. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of onbevoegde toegang.

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via ons contactformulier of via de gegeven contactgegevens op onze website.

Wij werken niet samen met derde partijen en delen uw gegevens niet met derden. Als wij dit in de toekomst wel doen, zullen wij u hierover informeren en uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via ons contactformulier of via de gegeven contactgegevens op onze website.