AJV04942

Maarten Reckman

Jobcoaching - 1e en 2e spoor - UWV trajecten - HR diensten - Ondernemerscoaching

In de inclusieve samenleving neemt iedereen volwaardig deel en participeert iedereen naar zijn of haar eigen vermogen. Dat is de samenleving die ik voorsta en waar ik mij op verschillende manieren voor inzet.

Oorspronkelijk opgeleid als welzijnswerker ben ik nu al geruime tijd coach en ondernemer binnen diverse vormen van re-integratie. Een aantal jaar geleden ben ik Werkconnectie BV begonnen omdat ik op een persoonlijke en betrokken manier met mensen samen wil werken. Ieder mens is uniek en iedere situatie verschillend. Verwacht daarom van mij geen standaard traject maar wel iemand met kennis, ervaring en een zeer uitgebreid netwerk.

Vanuit werkelijke en persoonlijke ontmoeting zetten we samen de route uit waarvan we denken dat die tot succes zal leiden. Als coach ondersteun ik bij het onderzoeken van jouw nieuwe persoonlijke perspectief. Welke keuzes maak je en welke nieuwe wegen zijn er te ontwikkelen. Samen kijken we welke stappen we gaan zetten en wie daarbij welke rol vervult. Bovenal ben jij de regisseur en bepaal jij de koers van jouw persoonlijke leven!

Naast individuele coaching ben ik ook actief met: 
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten binnen beroepsonderwijs en het sociaal domein; Europese samenwerking en kennisontwikkeling op gebied van beroepsonderwijs, bedrijfsleven en mentoring; en de lokale politiek.

AJV05017

Myriam Purperhart

Jobcoaching - Re-integratiebegeleiding - UWV trajecten - Onafhankelijk Clientondersteuner

“Ik zie je, hoor je en ondersteun jou daar waar nodig is.” 

Coachen en individuele begeleiden van, vrijwilligers, buurtbewoners en mensen die zich in lastige posities bevinden past goed bij mij. Het zijn vooral de persoonlijke verhalen die mij aanspreken. Als mantelzorger, alleenstaande én pleegmoeder heb ik de nodige levenservaring opgedaan. Daarnaast heb ik veel geleerd van bewoners in wijken van Lelystad. Zo coach ik ook bij Stichting Welzijn Lelystad jongeren die in de praktijk van de Multi Functionele Accommodaties in Lelystad hun mbo-diploma halen.

Als onafhankelijk cliënt ondersteuner begeleid ik mensen met het aanvragen en inrichten van hun individuele zorgbehoefte. Vanuit deze ervaringsdeskundigheid kan ik mij over het algemeen goed inleven in de ander z’n situatie. Samen brengen we die situatie in beeld zodat jij kun bepalen welke richting je op kunt en wilt. Uiteindelijk ben ik pas tevreden als jij blij bent met je nieuwe koers!

AJV05099

Arthur van Vliet

Systemisch coachen - 1e Spoor - Outplacement - UWV trajecten - de kunst van je verhaal vertellen

Een samenleving waarbinnen iedereen wordt uitgenodigd om zijn potentieel te laten stromen is een samenleving waarmee ik me kan verbinden. Het is daarom dat ik je zo graag help je potentieel vrij te maken en te kunnen vertellen aan anderen.  

Van groepsleider, psychiatrisch verpleegkundige, theatermaker tot loopbaancoach. Meermalen heb ik op kruispunten gestaan en nieuwe wegen gezocht om tot bloei te kunnen komen. Vanuit die ervaring ben ik in staat om naar jouw situatie van nu te kijken. Samen kunnen we dan zien wat er nodig is wil jij een vervolgstap in je loopbaan kunnen maken. Het spreekt voor zich dat als wij samenwerken jouw traject altijd op maat zal zijn en jij de regie voert. 

Verhalen vertellen is mijn passie. Het zal gebeuren dat ik je een verhaal vertel. Dat verhaal zal iets bij je los maken wat inzicht geeft. Graag luister ik naar jouw verhalen. Het zijn de verhalen die het inzicht brengen, je talenten tonen en de stappen in beeld brengen naar jouw plek in onze samenleving.  

Werken voor Werkconnectie is werken aan een inclusieve samenleving. Daarom zet ik me graag voor jou in onder deze vlag.