1e en 2e spoor re-integratiebegeleiding bij langdurige ziekte van medewerkers

Tijdens het eerste jaar van ziekte (1e spoor) dient de juiste inzet plaats te vinden om de werknemer weer zo spoedig mogelijk op het werk te laten functioneren. Naast het zetten van de juiste stappen en begeleiding van het proces van re-integreren moet ook de verslaglegging het Arbo-dossier voldoen aan de eisen van de wet Poortwachter. Met de inzet van een Casemanager van Werkconnectie ben je voorzien van een goede begeleider van dit proces en gegarandeerd van een compleet dossier.

Tijdens het tweede jaar van ziekte dient onderzocht te worden of de werknemer te re-integreren is naar een functie buiten de eigen organisatie (2e spoor). Hiervoor dient door de werkgever een extern re-integratiebedrijf ingeschakeld te worden. De ervaren coaches van Werkconnectie zetten uiteraard de benodigde kennis, kunde en netwerken in om dit te realiseren. We ondersteunen bij het uitvoeren van een plan voor de toekomst en streven naar een duurzaam eindresultaat voor werknemer en werkgever. 

Casemanagement: zorgen voor een WIA-proof dossier

Bij blijvende arbeidsongeschiktheid eindigt na twee jaar de loondoorbetalingsverplichting. Wel dien je als werkgever een compleet WIA-dossier over te dragen aan de werknemer en het UWV. Dit dossier moet aan de eisen van de wet Poortwachter voldoen. De re-integratiecoach van Werkconnectie zorgt tevens voor de vastlegging van benodigde rapportages en evaluaties voor dit WIA-dossier. Werkconnectie draagt zorg voor het volledige casemanagement, bewaakt alle te nemen stappen en zorgt dat het dossier volledig WIA-proof is.