Zorgen voor een WIA proof dossier

Is jouw lichamelijke of psychische beperking van dien aard dat je niet meer volledig aan het werk kunt?

In deze situatie hoeft je werkgever na twee jaar je loon niet meer door te betalen en kun je een WIA- uitkering aanvragen. Een keuringsarts van het UWV zal vaststellen in welke mate je lichamelijk of psychisch beperkt bent. Een arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt vervolgens in hoeverre je nog in staat bent je oorspronkelijke of vergelijkbare functies uit te voeren en of je dus in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Als je een WIA aanvraag gaat doen moeten jij en je werkgever een dossier aanleveren. Dit dossier moet aan de wettelijke eisen van de wet Poortwachter voldoen. Dat betekent dat alle verplichte stappen gezet moeten zijn en dat deze zijn vastgelegd in plannen van aanpak en evaluaties. Dit is erg belangrijk: zonder een volledig dossier neemt UWV je aanvraag niet in behandeling.