Samen op zoek naar jouw mogelijkheden

Ben je langer dan zes weken ziek en ziet het er niet naar uit dat je je werk op korte termijn kunt hervatten? Dan kan je werkgever gedurende het eerste jaar van jouw ziekmelding een re-integratiecoach van Werkconnectie inschakelen voor een zogenaamd 1e spoor re-integratietraject.

Tijdens dit traject wordt onderzocht of je kunt terugkeren in je laatste functie. Hiervoor wordt door de re-integratiecoach van Werkconnectie samen met jou en je werkgever een plan van aanpak opgesteld. In dit plan van aanpak worden de doelen en de te zetten stappen beschreven. De uitvoering van dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Is terugkeer naar je functie en werkplek niet meer mogelijk? Dan onderzoeken we of er andere functies binnen het bedrijf zijn waar jij eventueel zou kunnen werken.

Lukt het niet om bij je huidige werkgever passend werk te vinden, dan gaat de werkgever samen met jou op zoek naar passend werk bij een andere werkgever. Dit proces wordt het 2e spoor re-integratietraject genoemd.