Projecten
De maatschappij dat zijn wij samen en ieder mens heeft het recht om daar binnen volwaardig naar eigen vermogen te participeren. Wij mensen hebben de plicht om zorg voor elkaar te hebben en daarbij niemand uit te sluiten en te streven naar werkelijke inclusie. 

In de steeds hectischer wordende en meer eisende westerse maatschappij vraagt dit om nieuwe inzichten, ontwikkelingen en instrumenten. In de huidige tijd van krimpende budgetten en veranderende wet- en regelgeving is creativiteit daarvoor van wezenlijk belang. 

De afgelopen 25 jaar heeft Maarten Reckman een groot aantal projecten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken  geïnitieerd, ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. 

Advisering, ontwikkeling en projectmanagement vindt plaats vanuit Het Idee. Uitvoering van projecten kan verzorgd worden door Werkconnectie of door stichting Het maatschappelijk verantwoord idee. 

Het Idee van Maarten Reckman  

Als gedreven specialist arbeid en overheid verbind ik mensen, organisaties en geldstromen. Zowel vanuit de individuele vraag van een werkgever, werkgeversorganisatie, overheidsinstantie als vanuit een vraag vanuit een individuele werknemer of werkzoekende.
    
Ik heb ruime ervaring met het ontwikkelen en managen van innovatieve projecten rond arbeidsmarktvraagstukken. Mijn kennis en vaardigheden strekken zich uit over verschillende sectoren, branches en doelgroepen en bestaan onder andere uit kennis van; wet- en regelgeving, subsidietrajecten, methodisch werken, projectmanagement, financieel management, het maken van analyses en rapportages.

Meer weten over de projecten van Het Idee?

Bezoek de website van Het Idee: www.hetidee.eu/Projecten en/of neem contact met ons op.