Traject: “Werkfit maken”
Het doel van dit traject is dat u na afloop (weer) in staat bent om aan het arbeidsproces deel te gaan nemen. U heeft zicht gekregen op uw beroepsmogelijkheden en hoe uw capaciteiten en kwaliteiten hierbij aansluiten. Naast de begeleiding van uw persoonlijke coach kan een traject bestaan uit:
Beroepskeuze onderzoek (testen)
Onderzoek en begeleiding in voorbereiding van zelfstandig ondernemerschap.
Onderzoek naar fysieke en psychische belastbaarheid. En hoe hier mee om te gaan in een werksituatie.
Arbeidsmatige training in een beschermde werkomgeving
Werkervaringplaats bij een regulier bedrijf
Groepstrainingen
Scholing (indien mogelijk)
Het traject “Werkfit maken” is een eerste fase richting een betaalde baan. Doorgaans wordt het traject gevolgd door een traject: “Naar werk”.

De werkwijze van Werkconnectie

Werkconnectie hecht grote waarde aan de eigen keuzes van de deelnemer. Het is immers uw leven en het gaat om uw toekomst! Waar nodig brengen de coaches, vanuit een gezamenlijke analyse van de persoonlijke situatie, de te maken keuzes in beeld. Nadat u zelf uw keuzes heeft gemaakt wordt gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld met concreet te nemen stappen. 

Alle coaches zijn getraind in de door Werkconnectie ontwikkelde CASTE-methodiek. Deze methodiek is gebaseerd op empowerment: Het versterken van eigen kracht en verantwoording dragen voor de eigen toekomst. In de praktijk van de afgelopen jaren is aangetoond dat deze aanpak leidt tot hoge resultaatcijfers en een zeer grote mate van klanttevredenheid. 

Voor wie?

Werkconnectie heeft een overeenkomst met UWV voor het uitvoeren van het traject: “Werkfit maken”. U komt in aanmerking indien u een AG-uitkering van UWV ontvangt (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een ZW-uitkering (ziektewet).

Heeft u geen van deze uitkeringen maar wilt u wel in aanmerking komen voor een “Werkfit maken” traject? Neemt u dan contact met ons op. Samen onderzoeken we uw mogelijkheden.

 

Deelnemers schreven 

  • “Triggeren van persoonlijkheid. Mogelijk begrip met doorvragen wordt ook echt begrepen! Eigenheid van "klant" wordt echt bewaakt! Iedereen wordt gewaardeerd zoals "ie" is.”
  • “Ga zo door! Iedereen voelt zich op hun gemak.”
  • “Ik voelde mij altijd op mijn gemak en thuis."
  • “Dat ik ook via deze weg jullie super willen bedanken voor alle steun, begrip, motivatie om voor mij een goede nieuwe start te kunnen maken.”
  • “Toen ik hier kwam was mijn hulpvraag: werk, solliciteren etc. Uiteindelijk liep ik vast en Werkconnectie bood mij op alle vlakken ondersteuning en hulp aan op de gebieden waar nodig (psychisch, schulden en dagbesteding)”
  • “Top”

    Meer weten over het traject: “Werkfit maken”?

    Neem contact op via het reactieformulier en/of download hier een informatieblad re-integratie (PDF)