Jobcoaching
Heeft u een zogenaamde functionele beperking en een reguliere dienstbetrekking, dan komt u mogelijk in aanmerking voor jobcoaching. Zijn er fysieke of psychische zaken waar u en uw werkgever rekening mee moeten houden? Dan kan een van onze jobcoaches een welkome ondersteuning bieden. Hiermee werkt u naar vermogen en is de kans op een duurzaam dienstverband aanzienlijk groter.
De jobcoach ondersteund zowel de werknemer als de werkgever. Tevens is de jobcoach de verbinding naar de arbeidsdeskundige van UWV. Samen met de werknemer en de werkgever stelt de jobcoach een coaching plan op. Hierin staan de zaken die aandacht behoeven en waar aan gewerkt wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
Een inwerkprogramma
Mogelijk noodzakelijke aanpassingen op de werkplek
Eventueel assisteren bij het inwerken
Samenwerking met collega’s en leidinggevenden
Persoonlijke ontwikkeling
Belastbaarheid
Aandachtspunten in de thuissituatie (woning, familie, geldzaken etc.)
Begeleiding van leidinggevende en directe collega’s
Aanspreekpunt voor de werkgever en de werknemer in geval van ziekte of problemen
Ondersteuning van de werkgever bij regelgeving UWV (bijvoorbeeld loonkostensubsidie of No-Risk polis)
Regelmatige evaluaties en verslaglegging naar UWV
Jobcoaching kan ingezet worden bij een regulier dienstverband en tevens bij een voorafgaande proefplaatsing.

Voor wie?

Werkconnectie heeft een overeenkomst met UWV voor het uitvoeren van het Jobcoaching.  U komt mogelijk in aanmerking indien u een AG-uitkering van UWV ontvangt (WGA, WIA, WAO, Wajong of WAZ) of een ZW-uitkering (ziektewet).

Heeft u geen van deze uitkeringen maar wilt u wel in aanmerking komen voor Jobcoaching? Neemt u dan contact met ons op. Samen onderzoeken we uw mogelijkheden.

Meer weten over Jobcoaching?

Neem contact op via het reactieformulier en/of download hier een informatieblad Jobcoaching (PDF)