Geen werk?
Bent u werkzoekend of loopt u met plannen rond om een eigen onderneming te starten? Wij hebben diverse mogelijkheden om daarbij te ondersteunen. Van directe bemiddeling tot een coachingtraject om uw mogelijkheden duidelijk te krijgen. Werkconnectie heeft een overeenkomst met UWV voor het uitvoeren van verschillende re-integratietrajecten. 

Het is belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt. Dat mensen worden ingezet op hun kwaliteiten en competenties. En dat organisaties tot bloei komen. Wat goed is voor medewerkers, is ook goed voor organisaties. Mensen die in hun kracht staan, zijn betrokken en gemotiveerd. Zij werken met positieve energie, efficiency en vindingrijkheid. En zij dragen eerder ideeën aan. Kortom: Tevreden medewerkers voegen waarde toe aan het bedrijf waar zij werken. En dat is precies wat Werkconnectie belangrijk vindt. Vanuit deze visie werkt Werkconnectie voor mens en bedrijf. Werkconnectie biedt 
re-integratiediensten en ondersteunt ook bedrijven bij HR-beleid en uitvoering. Het team van Werkconnectie weet als geen ander hoe ze de kwaliteiten en competenties van een werkzoekende aan kunnen laten sluiten bij de verwachtingen en wensen van werkgevers.
 

De werkwijze van Werkconnectie

Werkconnectie werkt vanuit ‘werkelijke ontmoeting’. Er wordt niet gewerkt met een intake, maar met iedere deelnemer wordt uitgebreid kennisgemaakt. De coaches werken vanuit betrokkenheid met de deelnemer. Ook naast de afgesproken traject-uren zijn de coaches telefonisch en via social media bereikbaar. Re-integratie is wat Werkconnectie betreft altijd een gelijkwaardig samenspel tussen deelnemer en coach. Dat is ook de reden waarom het begrip ‘deelnemer’ wordt gehanteerd in plaats van cliënt. Vanuit de kennismaking bepalen de kandidaat en de coach of zij denken dat een traject meerwaarde zal bieden en of zij met elkaar ‘in zee’ gaan. Werkconnectie maakt dan ook géén onderscheid in doelgroepen. De meerwaarde en de te realiseren doelen zijn leidend.

De waardering van de deelnemers aan onze trajecten

We kunnen het nog zo mooi presenteren maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Voor ons is het belangrijkste hoe een deelnemer het doorlopen traject en het behaalde resultaat ervaart. Het afgelopen jaar hebben de diensten van Werkconnectie een erg mooie waardering gekregen van deelnemers aan re-integratie trajecten. Gemiddeld werd een waardering van 8,5 door de deelnemer aan zichzelf gegeven voor het behaalde resultaat. De trajectdeelname kreeg een waardering van 8,8. De coaches van Werkconnectie kregen een gemiddeld rapportcijfer van maar liefst 9,4 (bron: klanttevredenheid onderzoek Werkconnectie 2015)
 

Onze re-integratie diensten:

Traject:“Werkfit maken”
Traject:“Naar Werk”
Jobcoaching
Directe bemiddeling

Meer weten over de re-integratiediensten van Werkconnectie?

Neem contact op via het reactieformulier en/of download hier een informatieblad re-integratie of jobcoaching (PDF)