Waarde creëren voor mens en bedrijf

Het is belangrijk dat iedereen tot zijn recht komt. Dat mensen worden ingezet op hun kwaliteiten en competenties. En dat organisaties tot bloei komen. Want wat goed is voor medewerkers, is ook goed voor organisaties. Mensen die in hun kracht staan, zijn betrokken en gemotiveerd. Zij werken met positieve energie, efficiency en vindingrijkheid. En zij dragen eerder ideeën aan. Kortom: tevreden medewerkers voegen waarde toe aan uw bedrijf en aan uw klanten. En dat is precies de essentie van Werkconnectie.

Vanuit deze visie werken wij voor mens en bedrijf. Onze specialismen: HR-dienstverleningwerving & selectie, detachering, re-integratie, jobcoaching en outplacement

Interesse voor mens, kennis van bedrijfsprocessen

Inderdaad, er zijn meer bureaus die zich hiermee bezighouden. Maar we doen het anders. Écht anders. Hoe? Met oprechte betrokkenheid. En gericht op werkelijke ontmoeting. Met interesse voor de mens én met kennis van organisatiestructuren en bedrijfsprocessen. Wij verdiepen ons in de vraag achter uw vraag. En komen zo tot de beste oplossing voor uw organisatie. Zo kan het zijn dat u dénkt een extra medewerker nodig te hebben, maar dat dit – door een efficiëntere inzet van uw huidige medewerkers – helemaal niet nodig of zelfs onwenselijk is. Dát is nou Werkconnectie.

Populaire onderwerpen:
HR-dienstverlening
Werving & Selectie 
Detachering (flexibele schil)
Re-integratie
Jobcoaching
Projecten

Twitter